Sinds wanneer geldt de Wet raadgevend referendum?

Sinds 1 juli 2015. Volgens de Wet raadgevend referendum kan een referendum worden aangevraagd over de meeste wetten en verdragen waarmee de Tweede en Eerste Kamer akkoord zijn gegaan.