Voorwaarden subsidieaanvraag voor rechtspersonen

Rechtspersonen (bedrijven en organisaties) kunnen subsidie aanvragen om activiteiten te organiseren. Op deze pagina leest u wie de aanvraag kan indienen, voor welke activiteiten subsidie kan worden aangevraagd en hoe u subsidie kunt aanvragen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Als rechtspersoon kunt u tussen de 5.000 en 50.000 euro subsidie aanvragen, als:

 • de rechtspersoon statutair in Nederland is gevestigd.
 • de rechtspersoon voor dit referendum nog geen aanvraag heeft ingediend.

Publiekrechtelijke overheidsorganen en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid kunnen geen subsidie aanvragen.

Een eenmanszaak is geen rechtspersoon en kan daarom niet als rechtspersoon subsidie aanvragen. Wel is het mogelijk om dat als particulier te doen.

Wat kunt u aanvragen?

De rechtspersoon kan voor één van de volgende categorieën subsidie aanvragen:

 • activiteiten met als doel kiezers voor te laten stemmen.
 • activiteiten met als doel kiezers tegen te laten stemmen.
 • neutrale activiteiten die het publieke debat stimuleren.

Een aanvraag mag meer dan één activiteit bevatten.

Overige voorwaarden:

 • De activiteiten vinden plaats in Nederland.
 • De activiteiten vinden plaats nadat de Referendumcommissie de aanvraag heeft ontvangen en uiterlijk op de dag waarop het referendum wordt gehouden.
 • De kosten moeten direct toe te rekenen zijn aan de activiteiten. De kosten moeten redelijk zijn.
 • Bij de aanvraag moet een plan van aanpak worden ingediend. Het plan van aanpak moet duidelijk maken hoe de activiteiten bijdragen aan het publieke debat en welke inspanningen de aanvrager daarvoor gaat verrichten.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen met een aanvraagformulier dat op deze website ter beschikking wordt gesteld als er een referendum wordt gehouden. U vult het formulier in. In het formulier moet u uw naam en andere gegevens invullen.

Lees s.v.p. voor het invullen van het formulier eerst nauwkeurig de toelichting die op het formulier is vermeld. Aanbevolen wordt ook om de beleidsregel te lezen die de Referendumcommissie hanteert bij de beoordeling van de aanvragen. 

Als u het formulier volledig hebt ingevuld moet u het formulier ondertekenen. Bij het formulier voegt u in ieder geval de volgende verplichte bijlagen:

 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan één maand.
 • een recente kopie bankafschrift op naam van de rechtspersoon die de aanvraag indient of recente print internetbankieren (max. 1 maand oud).

De voorwaarden staan ook in een overzichtelijk schema.

Volledige subsidieregeling

Deze tekst is een vereenvoudigde weergave van de subsidieregeling. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de subsidieregeling en de toelichting daarbij.