Voorwaarden subsidieaanvraag voor particulieren

Particulieren kunnen subsidie aanvragen om activiteiten te organiseren. Hier leest u wie de aanvraag kan indienen, voor welke activiteiten subsidie kan worden aangevraagd en hoe u subsidie kunt aanvragen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Als particulier kunt u maximaal 5.000 euro subsidie aanvragen, als

  • u 18 jaar of ouder bent.
  • u in Nederland woont.
  • u voor dit referendum nog geen aanvraag hebt ingediend.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt voor één van de volgende categorieën subsidie aanvragen:

  • activiteiten met als doel kiezers voor te laten stemmen.
  • activiteiten met als doel kiezers tegen te laten stemmen.
  • neutrale activiteiten die het publieke debat stimuleren.

Een aanvraag mag meer dan één activiteit bevatten.

Overige voowaarden:

  • De activiteiten vinden plaats in Nederland.
  • De activiteiten vinden plaats nadat de Referendumcommissie de aanvraag heeft ontvangen en uiterlijk op de dag waarop het referendum wordt gehouden.
  • De kosten moeten direct toe te rekenen zijn aan de activiteiten. De kosten moeten redelijk zijn.
  • Bij de aanvraag moet een plan van aanpak worden ingediend. Het plan van aanpak moet duidelijk maken hoe de activiteiten bijdragen aan het publieke debat en welke inspanningen de aanvrager daarvoor gaat verrichten.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen met een aanvraagformulier dat op deze website ter beschikking wordt gesteld als er een referendum wordt gehouden. U vult het formulier in. In het formulier moet u uw naam en andere gegevens invullen.

Lees s.v.p. voor het invullen van het formulier eerst nauwkeurig de toelichting die op het formulier is vermeld. Aanbevolen wordt ook om de beleidsregel te lezen die de Referendumcommissie hanteert bij de beoordeling van de aanvragen. 

Als u het formulier volledig hebt ingevuld moet u het formulier ondertekenen. Bij het formulier voegt u in ieder geval de volgende verplichte bijlagen:
• een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) of uittreksel Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) dat niet ouder is dan één maand.
• een recente kopie bankafschrift of recente print internetbankieren als bijlage te hebben toegevoegd (max. 1 maand oud).

De voorwaarden staan ook in een overzichtelijk schema.

Volledige subsidieregeling

Deze tekst is een vereenvoudigde weergave van de subsidieregeling. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de subsidieregeling en de toelichting daarbij.