Verdeling subsidie

Per referendum is 2 miljoen euro beschikbaar voor subsidies. De Referendumcommissie heeft deze 2 miljoen euro opgedeeld in drie categorieën. Per categorie wordt maximaal 20% van het beschikbare bedrag aan particulieren verstrekt. Hieronder leest u welke categorieën er zijn en hoe het geld per categorie is verdeeld.

Categorie: Voor

Voor activiteiten die tot doel hebben kiezers voor te laten stemmen is in totaal 600.000 euro beschikbaar. Particulieren kunnen maximaal 5.000 euro subsidie aanvragen. Rechtspersonen kunnen vanaf 5.000 euro tot maximaal 50.000 euro aanvragen.

Categorie: Tegen

Voor activiteiten die tot doel hebben kiezers tegen te laten stemmen is in totaal 600.000 euro beschikbaar. Particulieren kunnen maximaal 5.000 euro subsidie aanvragen. Rechtspersonen kunnen vanaf 5.000 euro tot maximaal 50.000 euro aanvragen.

Categorie: Neutraal

Voor neutrale activiteiten die het debat stimuleren is in totaal 800.000 euro beschikbaar. Particulieren kunnen maximaal 5.000 euro subsidie aanvragen. Rechtspersonen kunnen vanaf 5.000 euro tot maximaal 50.000 euro aanvragen.

De verdeling van de subsidie is weergegeven in een overzichtelijk schema.

Volledige subsidieregeling

Wilt u weten welke regels er gelden voor het aanvragen van subsidie? Lees dan de subsidieregeling en de toelichting daarbij. Aangeraden wordt ook om de beleidsregel te lezen die de Referendumcommissie hanteert bij het beoordelen van subsidie-aanvragen.