Informatie over ontvangen aanvragen en verstrekte subsidies

De Referendumcommissie heeft de beoordeling van de ontvangen subsidie-aanvragen afgerond. Onderstaande tabel brengt in beeld wat er is aangevraagd en wat is toegekend.

Categorie

Aantal aanvragen

Aangevraagd bedrag

Aantal toekenningen

Toegekend bedrag

Beschikbaar

Voor

23

  445.395

11

   213.630

  600.000

Tegen

51

1.354.450

19

   566.740

  600.000

Neutraal

137

3.850.758

31

   781.480

  800.000

Totaal

211

5.650.603

61

1.561.850

2.000.000

Download of bekijk de pdf voor rechtspersonen of de pdf voor particulieren waarin staat voor welke activiteiten subsidie is verstrekt.

De informatie over de verstrekte subsidies wordt in de komende weken nog aangepast c.q. aangevuld met correctiebesluiten, bijvoorbeeld als gevolg van ingediende bezwaren.