Informatie over ontvangen aanvragen en verstrekte subsidies per 19 januari 2018

Download of bekijk de pdf voor rechtspersonen of de pdf voor particulieren waarin staat voor welke activiteiten subsidie is verstrekt. Het betreft de stand van zaken tot en met 19 januari 2018.

In de categorie Neutraal zijn nu alle subsidies verstrekt. Het beschikbare budget van € 800.000,- voor deze categorie is uitgeput.  

De komende tijd zal de informatie over verstrekte subsidies periodiek worden geactualiseerd.

Bekijk hieronder de overzichten.