Wijzigingsformulier rechtspersonen

De Referendumcommissie heeft een wijzigingsformulier vastgesteld voor rechtspersonen aan wie subsidie is verstrekt. Indien onverhoopt, door (externe) omstandigheden wijzigingen aan de activiteiten en/of begroting noodzakelijk zijn, dan kunnen die wijzigingen worden voorgelegd aan de Referendumcommissie. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van het wijzigingsformulier.