Uittreksel uit de BRP/PIVA

Particulieren die subsidie willen aanvragen, moeten bij het aanvraagformulier een kopie van een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) meesturen.

Woont u op Bonaire, Sint Eustatius of Saba dan moet u, in plaats van een kopie van een uittreksel BRP, een kopie van een uittreksel uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) meesturen.

De kopie van het uittreksel BRP/uittreksel PIVA mag niet ouder zijn dan één maand.

Een uittreksel uit de BRP vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij de meeste gemeenten kunt u dit uittreksel digitaal aanvragen als u over een DigiD beschikt. Het uittreksel kan ook aan het loket worden aangevraagd en in sommige gemeenten ook per post. Een uittreksel uit de PIVA vraagt u aan bij de afdeling burgerzaken van het openbaar lichaam (Bonaire, Sint Eustatius of Saba) waar u bent ingeschreven. 

Gegevens

Voor het aanvragen van subsidie moet u een uittreksel hebben waar de volgende gegevens op staan:

  • Naam (soms ook wel geslachtsnaam genoemd);
  • Voornamen;
  • Woonadres;
  • Geboortedatum;
  • Datum van afgifte van het uittreksel.

Let u er svp op dat het burgerservicenummer (BSN) niet op het uittreksel BRP wordt vermeld. Op het uittreksel PIVA moet geen ID-nummer worden vermeld. Indien het BSN/ID-nummer er toch op staat dan kunt u dat gegeven onleesbaar maken. De Referendumcommissie heeft deze persoonsgegevens niet nodig.