Hoe krijgt u het aanvraagformulier bij de Referendumcommissie?

Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld moet u het formulier printen, ondertekenen en de bijlagen toevoegen.

Het ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen kunt u:

  • scannen en per mail zenden aan wiv@subsidieregelingreferendum.nl of
  • per post verzenden naar:
     

    Referendumcommissie

    Postbus 25780

    2502 HT 's-Gravenhage