Aanvragen subsidie

Particulieren en rechtspersonen kunnen subside aanvragen voor activiteiten die het debat stimuleren rondom een referendum dat op grond van de Wet raadgevend referendum wordt gehouden.

Subsidieregeling en toelichting

Voor de verstrekking van subsidies heeft de Referendumcommissie een subsidieregeling vastgesteld. In die regeling staan de criteria die gelden om in aanmerking te komen voor subsidie. Bekijk of download de subsidieregeling en toelichting. Bekijk ook de beleidsregel die de Referendumcommissie gebruikt om de aanvragen te beoordelen.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie, bel dan 088-7924200