In artikel 90, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum (Wrr) is geregeld dat de Referendumcommissie subsidies verstrekt voor maatschappelijke initiatieven die tot doel hebben het publieke debat in Nederland te bevorderen over een wet waarover een referendum wordt gehouden. Per referendum is maximaal 2 miljoen euro beschikbaar voor subsidies.

Op dit moment kan geen subsidie worden aangevraagd. Het aanvragen van subsidie wordt weer mogelijk als is vastgesteld dat er een nieuw referendum zal worden gehouden.

Hier vindt u meer informatie over de subsidieregeling.