In artikel 90, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum (Wrr) is geregeld dat de Referendumcommissie subsidies verstrekt voor maatschappelijke initiatieven die tot doel hebben het publieke debat in Nederland te bevorderen over een wet waarover een referendum wordt gehouden. Per referendum is maximaal 2 miljoen euro beschikbaar voor subsidies.

De Referendumcommissie heeft op 1 december 2017 op deze website het formulier beschikbaar gesteld dat nodig is om subsidie aan te vragen. Vanaf het moment dat het formulier beschikbaar is, kunnen aanvragen voor subsidie bij de Referendumcommissie worden vooringediend. De eerste dag dat er officieel een aanvraag kan worden ingediend is 15 december 2017. Een subsidieaanvraag kon worden ingediend tot en met 28 december 2017.