Verschillen tussen de Wiv 2002 en de Wiv 2017

Op 21 maart 2018 is er in Nederland een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet vervangt de huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). De Wiv 2017 verschilt op een groot aantal punten van de Wiv 2002. Op onderstaande pagina’s staan enkele belangrijke verschillen.


Betekenis van enkele veelgebruikte termen
Op deze pagina’s wordt regelmatig het woord ‘diensten’ gebruikt. Daarmee wordt bedoeld: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Leest u ‘de betrokken minister’ of ‘de verantwoordelijke minister’, dan wordt de minister bedoeld die voor de betreffende dienst verantwoordelijk is. Voor de AIVD is dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de MIVD de minister van Defensie en voor de coördinatie van het werk van beide diensten de minister-president.

Pdf