Samenvatting van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Op 21 maart 2018 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. Dit gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt de taken en bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook staat erin welke voorwaarden er gelden voor de inzet van deze bevoegdheden, en hoe het toezicht daarop geregeld is. De wet geldt zowel voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De Wiv 2017 bestaat uit 10 hoofdstukken met in totaal 172 artikelen. Lees hier de samenvatting per hoofdstuk.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Complete wettekst

Wilt u liever de complete wettekst lezen? Ga dan naar Overheid.nl.

 

Over deze informatie

De Referendumcommissie informeert u in deze samenvatting over de inhoud van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Daarvoor baseert de commissie zich op de wet zelf. De teksten op deze pagina’s zijn daar korte, vereenvoudigde weergaven van. De verwijzingen naar artikelen uit de wet zijn bedoeld om de breedte van de wet te illustreren; de teksten geven geen volledige weergave van deze artikelen.

Waar ‘diensten’ staat, worden bedoeld: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Waar ‘de betrokken minister’ staat wordt de minister bedoeld die voor de betreffende dienst verantwoordelijk is. Voor de AIVD is dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de MIVD de minister van Defensie en voor de coördinatie van het werk van beide diensten de minister-president.

Pdf