Inhoud associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Op 6 april 2016 is in Nederland een raadgevend referendum gehouden. Het ging over de associatieovereenkomst die de Europese Unie (EU) en haar lidstaten hebben gesloten met Oekraïne. Deze overeenkomst bestaat uit 486 artikelen en een groot aantal bijlagen. De artikelen zijn ingedeeld in 7 delen, ‘titels’ genoemd. Waar die delen over gaan, leest u in de samenvatting hieronder.

Cirkeldiagram van de associatieovereenkomst

Over deze informatie

De Referendumcommissie informeert op deze pagina over de inhoud van de associatieovereenkomst. Daarvoor baseert de commissie zich op de overeenkomst zelf. De tekst op deze pagina is daar een korte, vereenvoudigde weergave van. Bijlagen zijn niet in de samenvatting opgenomen. De verwijzingen naar artikelen uit de associatieovereenkomst zijn bedoeld om de breedte van de overeenkomst te illustreren en zijn geen volledige weergave van alle artikelen. Waar ‘partijen’ staat, worden bedoeld: de EU, haar lidstaten, Euratom (de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) en Oekraïne.

PDF

Wilt u deze pagina printen? Download dan deze pdf.

Wilt u alle informatie printen over het referendum van 6 april 2016? Download dan de complete pdf.