Persoonsgegevens die u opgeeft opĀ www.referendumcommissie.nl gebruikt de Referendumcommissie alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Referendumcommissie aan de privacywetgeving. Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.