Informatie over Wiv

De Referendumcommissie heeft de taak om kiezers te informeren over de wet waar een raadgevend referendum over wordt gehouden. Vanaf  heden is op deze website informatie beschikbaar over Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Over deze wet vindt op 21 maart 2018 een raadgevend referendum plaats.