Subsidie aanvragen: Zorg dat uw aanvraag compleet is!

Sinds 1 december 2017 is het formulier waarmee subsidie kan worden aangevraagd beschikbaar. Aanvragen die tot en met 15 december 2017 door de Referendumcommissie worden ontvangen, krijgen allemaal dezelfde ontvangstdatum, te weten 15 december 2017. Gelijke kansen dus als uw aanvraag vóór of op 15 december aanstaande door de Referendumcommissie wordt ontvangen. Daarvoor geldt echter wel dat uw aanvraag volledig moet zijn, indieners van onvolledige aanvragen zullen na 15 december namelijk worden verzocht hun aanvraag aan te vullen. De dag waarop uw aanvraag volledig is bepaalt vervolgens de ontvangstdatum van uw aanvraag.

Omdat de subsidieregeling handelt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, is het in uw voordeel als uw aanvraag bij de indiening direct volledig is. Als het subsidieplafond wordt bereikt voordat uw aanvraag volledig is ingediend, wordt uw aanvraag namelijk afgewezen omdat er dan geen budget meer beschikbaar is. Op het aanvraagformulier staan de nodige aanwijzingen om dit volledig in te kunnen vullen. Neemt u die instructies a.u.b. in acht.