Subsidieregeling

Subsidieregeling

De Referendumcommissie heeft op 27 november 2017 een subsidieregeling vastgesteld. Voor het komende referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is 2 miljoen euro subsidie beschikbaar voor activiteiten die het publiek debat over die wet stimuleren. Zowel rechtspersonen (organisaties) als particulieren kunnen subsidie aanvragen. Rechtspersonen kunnen maximaal 50.000 euro en particulieren kunnen maximaal 5.000 euro subsidie aanvragen.

Bij de toepassing van de subsidieregeling hanteert de Referendumcommissie beleidsregels. Hierin staat hoe de commissie de subsidieaanvragen beoordeelt.

U vindt hier de subsidieregeling, de toelichting daarbij en de beleidsregels. Binnenkort wordt de subsidieregeling ook gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvragen subsidie

De Referendumcommissie zal begin december op deze website het formulier beschikbaar stellen dat nodig is om subsidie aan te vragen. Vanaf het moment dat het formulier beschikbaar is kunnen aanvragen voor subsidie bij de Referendumcommissie worden vooringediend. De datum waarop de formele indieningstermijn aanvangt zal nog worden bekendgemaakt op deze website en in de Staatscourant.