Tweede evaluatieverslag Referendumcommissie naar Tweede Kamer

De Referendumcommissie heeft haar tweede evaluatieverslag naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit deel gaat over de afhandeling van de subsidies voor activiteiten rond het Oekraïne-referendum van 6 april.

De Referendumcommissie ziet geen aanleiding de huidige subsidieregeling fundamenteel te veranderen. Zeker niet nu er nog maar ervaring met één referendum is. In het evaluatieverslag kondigt de commissie wel enkele aanpassingen aan om de regeling eenvoudiger te maken en sneller uit te voeren. Daarnaast wil de commissie bij een volgend referendum onderzoek laten doen naar de effectiviteit van de toegekende subsidies.

De Referendumcommissie kondigt onder meer de volgende veranderingen aan:

  • Binnen de categorieën vóór, tegen en neutraal verdwijnt de reservering van 20 procent van het subsidiebedrag voor particulieren. Particulieren krijgen dezelfde kans op subsidie als organisaties, tot 20 procent van het beschikbare subsidiebedrag in elke categorie. Dit maakt de regeling eenvoudiger en sneller uit te voeren.

  • Voor een volgend referendum komen er informatiebijeenkomsten over de subsidiemogelijkheden, de eisen en de verantwoording achteraf. De commissie verwacht dat dit de kwaliteit van de aanvragen verbetert.

  • Om de volgende keer de aanvraag en de voorgenomen activiteit nog beter te kunnen beoordelen, zullen de aanvragers een plan van aanpak moeten opstellen. Ook bij de controle achteraf kan de commissie dan beter toetsen of de activiteiten volgens de verwachtingen zijn uitgevoerd.

  • Het louter geven van informatie over het onderwerp van het referendum, is een volgende keer niet meer genoeg.  Ook activiteiten in de categorie ‘neutraal’ moeten het debat over voor- en tegenargumenten stimuleren.

  • Bij activiteiten waarbij personeel wordt betaald, geldt volgende keer ook voor extern personeel een maximum tarief van 35 euro per uur. Dat bedrag gold al voor intern personeel.