De definitieve subsidies in cijfers

De Referendumcommissie heeft nu alle subsidies definitief vastgesteld. In totaal is 1.631.141 euro verstrekt voor activiteiten die het maatschappelijk debat over het referendum van 6 april jl. moesten stimuleren.

Definitief toegekende subsidies

 
Categorie Aantal Aangevraagd Definitief toegekend
Particulieren, neutraal 32 € 119.953 € 117.878
Particulieren, tegen 34 € 125.153 € 118.829
Particulieren, voor 32 € 137.027 € 131.262
Rechtspersoon, neutraal 15 € 461.010 € 317.572
Rechtspersoon, tegen 14 € 555.469 € 455.641
Rechtspersoon, voor 13 € 529.321 € 489.959
Totaal 140 € 1.927.933 € 1.631.141

(Door eventuele bezwaar- en beroepsprocedures kunnen de aantallen en bedragen nog wijzigen.)

Particulieren

De Referendumcommissie heeft aanvankelijk aan 98 particulieren subsidie toegekend. In een steekproef heeft bij 38 particulieren (40%) een controle plaatsgevonden.

Uitkomst:

 • de controle bij 28 (74%) van de 38 particulieren heeft geen aanleiding gegeven om de subsidievaststelling te herzien;
 • bij 7 particulieren is de subsidie lager vastgesteld;
 • van 3 particulieren wordt de hele subsidie teruggevorderd.

Rechtspersonen

Aan 42 rechtspersonen (verenigingen, stichtingen en bedrijven) is eerder subsidie toegezegd. In eerste instantie hebben de rechtspersonen een voorschot ontvangen van 80% van de toegezegde subsidie. Na het referendum moesten de rechtspersonen een definitieve aanvraag indienen voor hun daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten en de kosten daarvan.

Uitkomst:

 • bij 21 (50%) van de 42 rechtspersonen wijkt de vastgestelde subsidie minder dan 10% af van de aangevraagde subsidie;
 • in 18 gevallen is de vastgestelde subsidie substantieel lager vastgesteld;
 • van 3 rechtspersonen wordt de hele subsidie teruggevorderd.

Toelichting over lagere vaststelling van de subsidie

Er zijn verschillende redenen om de subsidie lager vast te stellen, te weten:

 • de werkelijke kosten zijn lager uitgevallen;
 • de activiteit(en) zijn niet volledig of anders uitgevoerd dan in de subsidie-aanvraag was voorzien;
 • bewijsstukken als facturen of betaalbewijzen ontbreken (gedeeltelijk);
 • de activiteit(en) zijn niet uitgevoerd;
 • een combinatie van bovenstaande redenen.

Disclaimer:

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.