Referendumcommissie maakt subsidies definitief

De Referendumcommissie heeft de eerder toegezegde subsidies definitief vastgesteld voor activiteiten die het maatschappelijk debat rond het referendum van 6 april 2016 moesten stimuleren. Particulieren (subsidie max. 5.000 euro) konden in een steekproef voor controle vallen. Rechtspersonen (subsidie max. 50.000 euro) moesten allemaal een definitieve aanvraag met verantwoording en bewijsstukken indienen. Aan de hand daarvan heeft de Referendumcommissie de subsidies definitief vastgesteld.

Particulieren

De Referendumcommissie heeft aan 98 particulieren subsidie verleend. In een steekproef heeft bij 38 particulieren (40%) een controle plaatsgevonden.

Uitkomst:

 • de controle bij 28 (74%) van de 38 particulieren heeft geen aanleiding gegeven om de subsidievaststelling te herzien;
 • bij 7 particulieren is de subsidie lager vastgesteld;
 • van 3 particulieren wordt de hele subsidie teruggevorderd.

Rechtspersonen

Aan 42 rechtspersonen is subsidie verleend. In eerste instantie hebben de rechtspersonen een voorschot ontvangen van 80% van de toegekende subsidie. Inmiddels hebben 41 van de 42 rechtspersonen een aanvraag gedaan voor de definitieve subsidievaststelling.

Uitkomst:

 • bij 21 (50%) van de 42 rechtspersonen wijkt de vastgestelde subsidie minder dan 10% af van de toegekende subsidie;
 • in 16 gevallen is de vastgestelde subsidie substantieel lager vastgesteld;
 • van 3 rechtspersonen wordt de hele subsidie teruggevorderd;
 • bij 2 rechtspersonen is de subsidievaststelling nog niet afgerond.

Toelichting over lagere vaststelling van de subsidie

Er zijn verschillende redenen om de subsidie lager vast te stellen, te weten:

 • de werkelijke kosten zijn lager uitgevallen;
 • de activiteit(en) zijn niet volledig of anders uitgevoerd dan in de subsidie-aanvraag was voorzien;
 • bewijsstukken als facturen of betaalbewijzen ontbreken;
 • de activiteit(en) zijn niet uitgevoerd;
 • een combinatie van bovenstaande redenen.