Evaluatie

De Referendumcommissie heeft een evaluatie opgesteld over de wijze waarop de commissie haar taken heeft uitgevoerd voor het referendum van 6 april 2016. In de evaluatie zijn de totstandkoming van de subsidieregeling, de informatievoorziening aan de kiezers en de ervaringen met de subsidieverstrekking verwerkt. De subsidievaststelling voor de rechtspersonen en de steekproefsgewijze controle van de natuurlijke personen die subsidie hebben ontvangen komen in het verslag niet aan de orde. Die activiteiten zijn pas na het referendum van 6 april 2016 gestart en nog niet afgerond. De evaluatie over deze activiteiten zal daarom later dit jaar volgen.