Referendumcommissie vraagt verantwoording over subsidies

Alle verenigingen, stichtingen en bedrijven (rechtspersonen) die subsidie hebben gekregen voor hun activiteiten rond het referendum van 6 april, moeten uiterlijk op 1 juni een verantwoording inleveren over hun activiteiten en de kosten. Daarbij moeten ook bewijzen geleverd worden (bijv. betaalde rekeningen, producten, verslagen).

Rechtspersonen

Vandaag heeft de Referendumcommissie formulieren verstuurd aan alle rechtspersonen die een subsidie hebben gekregen. Als blijkt dat de activiteiten zijn uitgevoerd zoals eerder aangevraagd, wordt de subsidie definitief toegekend. Het al uitbetaalde voorschot van 80 procent wordt dan aangevuld met de resterende 20 procent.

Rechtspersonen (verenigingen, stichtingen en bedrijven) konden een subsidie krijgen van maximaal 50.000 euro. In totaal kregen 42 rechtspersonen een subsidie van samen ruim 1,5 miljoen euro. Bekijk hieronder het overzicht voor rechtspersonen.

Individuele personen

Particulieren konden voor hun activiteiten een subsidie krijgen van maximaal 5.000 euro. Die toegekende subsidies zijn gelijk uitbetaald. Voor de controle voert de Referendumcommissie een steekproef uit. Particulieren die in de steekproef vallen, moeten een verslag met bewijsstukken insturen. In totaal kregen 82 particulieren een subsidie van samen ongeveer 325.000 euro. Bekijk hieronder het overzicht voor particulieren.