Formulier voor subsidievaststelling

Rechtspersonen die subsidie hebben ontvangen van de Referendumcommissie moeten voor 19 mei a.s. een aanvraag indienen voor de vaststelling van de subsidie. Het officiële formulier waarmee de vaststelling van de subsidie kan worden aangevraagd wordt binnenkort door de Referendumcommissie rechtstreeks per e-mail of post toegezonden aan de rechtspersonen die subsidie hebben ontvangen. Als het formulier op 2 mei a.s. nog niet is ontvangen kan daarover contact worden opgenomen via subsidieregeling@referendum-commissie.nl. Vragen over de subsidievaststelling kunnen ook gesteld worden via subsidieregeling@referendum-commissie.nl.

Zie ook