Subsidies Referendumcommissie toegewezen, aanvragen niet meer mogelijk

Het aanvragen van subsidie is niet meer mogelijk. De Referendumcommissie heeft tot en met 29 februari jl. 299 aanvragen voor subsidie ontvangen. Download of bekijk het persbericht in de pdf met meer informatie over de ontvangen aanvragen. Download of bekijk de pdf voor rechtspersonen of de pdf voor particulieren waarin staat voor welke activiteiten subsidie is verstrekt. Het betreft de stand van zaken tot en met 29 februari jl. De komende tijd zal deze informatie periodiek worden geactualiseerd. De Referendumcommissie geeft ook een toelichting over de systematiek die is gehanteerd bij het beoordelen van de aanvragen. 

Bekijk hieronder de documenten.

Zie ook