Informatie over verstrekte subsidies tot en met 15 februari 2016

De Referendumcommissie verstrekt subsidie aan rechtspersonen en particulieren. Download of bekijk de pdf voor rechtspersonen of de pdf voor particulieren waarin staat voor welke activiteiten subsidie is verstrekt. Het betreft de stand van zaken tot en met 15 februari jl. De komende tijd zal deze informatie periodiek worden geactualiseerd.

Bekijk hieronder de overzichten.

Zie ook