Wanneer vordert de Referendumcommissie subsidie terug?

Als activiteiten niet, heel anders of onvoldoende zijn uitgevoerd, vordert de Referendumcommissie de toegekende subsidie terug. Dat gebeurt ook als de werkelijke kosten lager uitvielen dan begroot.

Bij particulieren gaat het om het terugvorderen van de verstrekte en uitbetaalde subsidie; bij rechtspersonen gaat het om het niet definitief toekennen van de subsidie en het terugvorderen van het uitbetaalde voorschot.