Kan ik nu subsidie aanvragen?

Nee, het is nu niet mogelijk om subsidie aan te vragen. De Referendumcommissie heeft het voornemen om in november 2017 de Subsidieregeling raadgevend referendum 2017 (met toelichting) en beoordelingskader te publiceren. De planning is verder om in de eerste helft van december 2017 het formulier beschikbaar te stellen waarmee de subsidie kan worden aangevraagd. Vanaf het moment dat het formulier beschikbaar is kunnen aanvragen voor subsidie bij de Referendumcommissie worden vooringediend. De datum waarop de formele indieningstermijn aanvangt zal nog worden bekendgemaakt in de Staatscourant.