De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.referendum-commissie.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Informatie op de website

De Referendumcommissie streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen.

De Referendumcommissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. De Referendumcommissie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Wijzigingen

De Referendumcommissie behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.