Organiseren verkiezing

De gemeenten organiseren het referendum. Zij gaan dus over zaken als het aanwijzen van de stembureaus, het inrichten van de stembureaus, het aanstellen van stembureauleden en het versturen van de stempassen.