Aanvraag raadgevend referendum

Als een wet of verdrag is aangenomen respectievelijk goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, komt in de Staatscourant en op de website www.referendumovereenwet.nl te staan of over de wet of verdrag een referendum kan worden gehouden. Is een wet of verdrag 'referendabel', dan kunnen Nederlanders binnen vier weken een formulier invullen, tekenen en opsturen naar de Kiesraad om een referendum aan te vragen. Dit heet een 'inleidend verzoek'.

De Kiesraad controleert met een steekproef een deel van de formulieren om te kijken of de verzoeken geldig zijn. Er zijn minstens 10.000 geldige inleidende verzoeken nodig. Dit heet de eerste fase. Is dat aantal gehaald, dan gaat de tweede fase van de procedure in, het 'definitieve verzoek', waarin kiezers het inleidende verzoek kunnen ondersteunen.

In zes weken tijd moeten er dan nog eens 300.000 getekende formulieren bij de Kiesraad binnenkomen. Als de Kiesraad vaststelt dat er 300.000 geldige formulieren zijn, dan beslist de Kiesraad dat er een referendum komt. Tegen het besluit van de Kiesraad kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.