Voor het komende referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is 2 miljoen euro subsidie beschikbaar voor activiteiten die het publieke debat over die wet stimuleren. U vindt onder de rubriek Subsidie de subsidieregeling, de toelichting daarbij en de beleidsregel.

Subsidie aanvragen: Zorg dat uw aanvraag compleet is!

Sinds 1 december 2017 is het formulier waarmee subsidie kan worden aangevraagd beschikbaar. Aanvragen die tot en met 15 december 2017 door de Referendumcommissie worden ontvangen, krijgen allemaal dezelfde ontvangstdatum, te weten 15 december 2017. Gelijke kansen dus als uw aanvraag vóór of op 15 december aanstaande door de Referendumcommissie wordt ontvangen. Daarvoor geldt echter wel dat uw aanvraag volledig moet zijn, indieners van onvolledige aanvragen zullen na 15 december namelijk worden verzocht hun aanvraag aan te vullen. De dag waarop uw aanvraag volledig is bepaalt vervolgens de ontvangstdatum van uw aanvraag.

Omdat de subsidieregeling handelt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, is het in uw voordeel als uw aanvraag bij de indiening direct volledig is. Als het subsidieplafond wordt bereikt voordat uw aanvraag volledig is ingediend, wordt uw aanvraag namelijk afgewezen omdat er dan geen budget meer beschikbaar is. Op het aanvraagformulier staan de nodige aanwijzingen om dit volledig in te kunnen vullen. Neemt u die instructies a.u.b. in acht.

Antwoorden op gestelde vragen

Over het aanvragen van subsidie worden vragen gesteld aan de Referendumcommissie. Het gaat om vragen over bijvoorbeeld de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd en over de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. De antwoorden op de meest gestelde vragen zijn daarom nu in een pdf beschikbaar. Het gaat om antwoorden op vragen over de volgende onderwerpen:

  • het aanvragen van subsidie;
  • de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd;
  • de loting;
  • het beschikbare budget voor subsidies.  

Heeft u andere vragen, dan kunt u telefoonnummer 088-7924200 bellen. U kunt ook een e-mail sturen naar wiv@subsidieregelingreferendum.nl.