De Referendumcommissie heeft op 27 november 2017 een subsidieregeling vastgesteld. Voor het komende referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is 2 miljoen euro subsidie beschikbaar voor activiteiten die het publieke debat over die wet stimuleren.

Zowel rechtspersonen (organisaties) als particulieren kunnen subsidie aanvragen. Rechtspersonen kunnen maximaal 50.000 euro en particulieren kunnen maximaal 5.000 euro aan subsidie aanvragen.

Bij de toepassing van de subsidieregeling hanteert de Referendumcommissie een beleidsregel. Hierin staat hoe de commissie de subsidieaanvragen beoordeelt.

U vindt
onder de rubriek Subsidie de subsidieregeling, de toelichting daarbij en de beleidsregel.

Binnenkort wordt de subsidieregeling ook gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvragen subsidie

De Referendumcommissie heeft op 1 december 2017 het formulier beschikbaar gesteld dat gebruikt moet worden om subsidie aan te vragen voor activiteiten die het publieke debat stimuleren over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Over deze wet wordt op 21 maart 2018 een raadgevend referendum gehouden. Het aanvragen van subsidie is mogelijk tot en met donderdag 28 december 2017. U vindt het formulier onder de rubriek Subsidie.

Antwoorden op gestelde vragen

Over het aanvragen van subsidie worden vragen gesteld aan de Referendumcommissie. Het gaat om vragen over bijvoorbeeld de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd en over de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. De antwoorden op de meest gestelde vragen zijn daarom nu in een pdf beschikbaar. Het gaat om antwoorden op vragen over de volgende onderwerpen:

  • het aanvragen van subsidie;
  • de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd;
  • de loting;
  • het beschikbare budget voor subsidies.  

Heeft u andere vragen, dan kunt u telefoonnummer 088-7924200 bellen. U kunt ook een e-mail sturen naar wiv@subsidieregelingreferendum.nl.