De wet raadgevend referendum maakt het mogelijk dat kiezers over nieuw aangenomen wetten en verdragen een verzoek indienen tot het houden van een referendum. De Referendumcommissie stelt de dag vast waarop het referendum wordt gehouden en wat er op het stembiljet komt de staan. Verder geeft de commissie de kiezers informatie over de wet waar het referendum over gaat en worden subsidies verstrekt voor activiteiten om het debat over de wet te stimuleren. Op deze website vindt u hierover meer informatie.

Het eerste raadgevend referendum vond plaats op 6 april 2016. Het referendum ging over de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Op deze website vindt u informatie over de associatieovereenkomst en over de subsidies die de Referendumcommissie heeft verstrekt.