Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Op 21 maart 2018 is er in Nederland een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Op deze website leest u waar de nieuwe wet – de Wiv 2017 – over gaat. Ook leest u wat de grootste verschillen zijn met de huidige wet. Bovendien vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over de Wiv 2017 en het referendum.

Informatie van de Referendumcommissie

De informatie op deze website komt van de Referendumcommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die bij elk referendum dezelfde wettelijke taken heeft. Een daarvan is de kiezers te informeren over de inhoud van de wet waar het referendum over gaat.

Subsidies om het publieke debat te stimuleren

De Referendumcommissie heeft ook als taak om subsidies te verlenen voor activiteiten die het debat over het referendumonderwerp stimuleren. Particulieren en organisaties konden tot 28 december 2017 een subsidieaanvraag indienen. Zij horen binnen 4 weken of hun aanvraag is toegekend.

Raadgevend referendum: advies aan de regering

Het referendum op 21 maart is raadgevend, niet bindend. Dat betekent dat de regering niet verplicht is om de uitslag te volgen: de uitslag is een advies. Dit is vastgelegd in de Wet raadgevend referendum. Daarin staat ook hoe burgers een referendum kunnen aanvragen en wanneer de uitslag geldig is.