Referendum over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel. Waarover gaat het referendum precies? Wat houdt een associatieovereenkomst in? Wat is erin afgesproken? En wanneer treedt die in werking?

Waarover gaat het referendum?

Op het stembiljet komt de volgende vraag te staan: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? De Referendumcommissie heeft deze vraag bepaald. Via de ‘wet tot goedkeuring’ wordt ingestemd met de associatieovereenkomst. De Eerste en Tweede Kamer zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het referendum kunt u laten weten of u het daarmee eens bent of niet. Meer over de inhoud van de associatieovereenkomst leest u op deze pagina.

Wat houdt een EU-associatieovereenkomst in?

Een associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag, tussen 2 of meer landen die de banden willen aanhalen. De Europese Unie (EU) heeft meerdere van deze overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Chili en Marokko. Landen spreken erin af politiek en economisch meer te gaan samenwerken.

Onderwerpen van politieke samenwerking zijn bijvoorbeeld versterking van de democratie, verbetering van de mensenrechtensituatie en bevordering van de veiligheid. Economische samenwerking is erop gericht om voor beide partijen handel en investeringen eenvoudiger of goedkoper te maken.

Wat is er in de associatieovereenkomst met Oekraïne afgesproken?

In de associatieovereenkomst hebben de EU en Oekraïne afspraken gemaakt over politieke en economische samenwerking tussen de landen. De overeenkomst bestaat uit 486 artikelen en een groot aantal bijlagen. De artikelen zijn ingedeeld in 7 delen (in de associatieovereenkomst heten ze ‘titels’). Het grootste deel, zo’n twee derde van de artikelen, gaat over handel.


Klik op de titel van een van de delen om meer te lezen over de afspraken in dit deel. Of lees de samenvatting van de associatieovereenkomst.

Wanneer treedt de associatieovereenkomst in werking?

De associatieovereenkomst met Oekraïne treedt in werking als alle partijen er uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. Die partijen zijn aan de ene kant Oekraïne en aan de andere kant: de EU, alle EU-lidstaten en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Zij stemmen in met de associatieovereenkomst door deze goed te keuren en dit besluit daarna officieel mee te delen aan de EU (dit wordt ‘ratificeren’ genoemd). Nog niet alle lidstaten hebben zo’n officiële mededeling gedaan; ook Nederland niet. Nederland beslist hierover na het referendum.

Meer weten?

Pdf

Wilt u deze pagina printen? Download dan deze pdf
Wilt u alle informatie printen over het referendum van 6 april 2016? Download dan de complete pdf

For information on the contents and background of the EU-Ukraine Association Agreement, see the following PDF.

Pa mas informashon tokante kontenido i background di e kombenio di asosashon i EU-Ukarania, wak e pdf akí.