visual

REFERENDUM-COMMISSIE

De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. Op 29 september 2015 zijn de voorzitter en de leden benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees meer.
visual

REFERENDUM 6 APRIL 2016

Op 6 april 2016 is er een referendum over de associatieovereenkomst met Oekraïne. U kunt hier informatie vinden over onder meer de associatieovereenkomst. Lees meer.
visual

Nieuws

29-04-2016

Referendumcommissie vraagt verantwoording over subsidies

Alle verenigingen, stichtingen en bedrijven (rechtspersonen) die subsidie hebben gekregen voor hun activiteiten rond het referendum van 6 april, moeten uiterlijk op 1 juni een verantwoording inleveren over hun activiteiten en de kosten. Daarbij moeten ook bewijzen geleverd worden (bijv. betaalde rekeningen, producten, verslagen).

Vandaag heeft de Referendumcommissie formulieren verstuurd aan alle rechtspersonen die een subsidie hebben gekregen. Als blijkt dat de activiteiten zijn uitgevoerd zoals eerder aangevraagd, wordt de subsidie definitief toegekend. Het al uitbetaalde voorschot van 80 procent wordt dan aangevuld met de resterende 20 procent.

Rechtspersonen (verenigingen, stichtingen en bedrijven) konden een subsidie krijgen van maximaal 50.000 euro. In totaal kregen 42 rechtspersonen een subsidie van samen ruim 1,5 miljoen euro. Het overzicht staat op de website van de Referendumcommissie.

Individuele personen

Particulieren konden voor hun activiteiten een subsidie krijgen van maximaal 5.000 euro. Die toegekende subsidies zijn gelijk uitbetaald. Voor de controle voert de Referendumcommissie een steekproef uit. Particulieren die in de steekproef vallen, moeten een verslag met bewijsstukken insturen. In totaal kregen 82 particulieren een subsidie van samen ongeveer 325.000 euro. Het overzicht staat op de website van de Referendumcommissie.

05-04-2016

Formulier voor subsidievaststelling

Rechtspersonen die subsidie hebben ontvangen van de Referendumcommissie moeten voor 19 mei a.s. een aanvraag indienen voor de vaststelling van de subsidie. Het officiële formulier waarmee de vaststelling van de subsidie kan worden aangevraagd wordt binnenkort door de Referendumcommissie rechtstreeks per e-mail of post toegezonden aan de rechtspersonen die subsidie hebben ontvangen. Als het formulier op 2 mei a.s. nog niet is ontvangen dan kan daarover contact worden opgenomen via subsidieregeling@referendum-commissie.nl. Vragen over de subsidievaststelling kunnen ook gesteld worden via subsidieregeling@referendum-commissie.nl.

01-04-2016

Informatie over ontvangen aanvragen en verstrekte subsidies per 24 maart

Download of bekijk het pdf voor rechtspersonen of het pdf voor particulieren waarin staat voor welke activiteiten subsidie is verstrekt.

09-03-2016

ENGLISH/ PAPIAMENTU

Information on the contents and background of the EU-Ukraine Association Agreement is now available in English. Click here to view or download the pdf.

Informashon tokante di e kontenido i base di e kombenio di asosashon EU-Ukrania awor disponibel na Papiamentu. Klek aki pa wak e pdf òf pa download esaki.

visual

SUBSIDIE

De Referendumcommissie heeft een subsidieregeling vastgesteld. De subsidieregeling vindt u hier. Lees hier ook hoe u subsidie kunt aanvragen met het aanvraagformulier. Lees meer.

visual

Veelgestelde vragen

Wie beslist of er een referendum wordt gehouden? Waar vind ik meer informatie over de Wet raadgevend referendum (Wrr)? Antwoorden op deze en andere vragen leest u hier. Lees meer.
visual

Wet Raadgevend Referendum

Het referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen een wet of verdrag uit te spreken. Lees meer.
visual

Contact

Heeft u een vraag die niet wordt beantwoord op deze site, neem dan contact met ons op. Lees meer.
PDF